Historie bílého vína

Název víno pochází ze slova GVINO, původem z Gruzie. Nyní si řekneme něco o tom, jak se víno dostalo až na území českých zemí. Stalo se tak za vlády císaře Próbuse, mezi lety 276 a 282. Tomu však předcházela dlouhá cesta, kterou muselo hroznové víno urazit.

Vše začalo již v době kamenné, kdy se lidé živili sběrem plodin – zejména pak ovoce. Mezi tyto plody patřila i planá réva. Při různých způsobech zpracování se pak člověk poprvé setkal se zkvašenou šťávou z bobulek a nevědomky tak ochutnal prvního předchůdce vína. Víno jako takové, tak provázelo člověka celou jeho historií.

white wine historyDůležitým milníkem v historii vína je objevení prvního džbánu na víno. Ten byl objeven archeologickou expedicí v íránu. Džbán měl úzké hrdlo a obsahoval usazeniny kyseliny vinné. Tento džbán pocházel z let 5400 až 5000 před naším letopočtem. Nejstarší doložené víno, je tedy přibližně 7000 let staré a jako nejstarší vinaře můžeme považovat Sumery.

Dalšími místy, kde se víno stalo velmi populární, byly například Babylónie, Sýrie nebo Egypt. Odtud pak víno putovalo do Číny, Řecka a Palestiny. V roce 2700 před naším letopočtem byl zaznemán obrovský rozkvět vinařství právě v Egypt. Víno se tehdy těšilo velké přízni faraóna Tutanchámona, který jej považoval za nápoj bohů. V tomto období se také začlo se značením vína a byly nalezeny první nádoby s uvedeným ročníkem, kvalitou a původem vína.

Víno se stalo také součástí kultury starého Řecka, nebo Kréty. I zde byl vínu přikládán obrovský význam a jeho konzumace zde byla považována za jednu ze základních lidských potřeb.

Od Řeků pak způsob přípravy vína převzali Římané a od těch dob je patronem vinařství bůh Dionýsos. V této době taské vzniká první literatura zmiňující se o víně. S rozpínáním Římského impéria se povědomí o tomto nápoji šířilo Evropou a ve třetím století našeho letopočtu konečně doputovalo až na území nynějšího Česka, kde si velmi rychle našlo své příznivce.