Vinná réva byla do Francie přinesena před téměř dvěma tisíci lety římskými legiemi, které ve Francii zakládaly vojenské tábory. Francouzské slovo champaign pak vzniklo z římského označení pro tábor – campania.

Příběh šampaňského pak pokračuje na východě regionu Champagne. Zde se místnímu soudci narodil syn – Pierre Perignon, který v 19ti letech vstoupil do benediktinského řádu ve Verdunu. Ve 28 letech se pak stal sklepmistrem. S tímto mužem je spojena legenda o původu šampaňského a sahá do roku 1668.

Pierre experimentoval s korkovými zátkami od lahví, které nahrazoval různými předměty, například dřívky, omotanými provázkem. Při odchodu ve spěchu zapomněl několik lahví vína ve sklepě a když je po čase našel, korkový špunt po otevření vyletěl a na svět vytryskly první bublinky, dnes známé jako šampaňské. Opatství Huttvillers, kde Pierre kdysi experimentoval, odkoupil majitel firmy na výrobu šampaňského Moët Chabdin.

ChampagneFrancouzi však šampaňskému příliš nakloněni nebyli a to hlavně v jeho počátcích. Šampaňské se proslavilo hlavně díky ruskému carovi, kterému bylo několik tisíc lahví propašováno z Francie. Tomu nápoj zachutnal a vychválil jej po celé Evropě.

Do České republiky se šampaňské dostalo na počátku dvacátého století. Jeho cena však mnohokrát převyšovala možnosti místního obyvatelsta a tak se místní vinaři rozhodli tento nápoj napodobit. První česká láhev sektu byla vyrobena v Bzenci pod vedením fransouzského šlechtice. Dnes nejznámější český sekt – Bohemia, byl poprvé otevřen na konci druhé světové války.

V dnešní době je jen málo lidí schopno vysvětlit rozdíl mezi šampaňským, šumivým vínem nebo sektem, natož aby zanlo legendu o šampaňském. Pravé šampaňské má totiž historický význam a jedná se pouze o nápoj vyrobený v oblasti Champagne, ležící asi sto kilometrů výhodně od Paříže. Název je chráněn ochrannou známkou. Skoro každý rok tu ve sklepích dozraje asi 180 miliónů lahví šampaňského a hrozny na šampaňské jsou sbírány pouze v rozmezí jednoho jediného týdne. Láhev pravého šampaňského pak můžete v České republice zakoupit v rozmezí jednoho až šedesáti tisíc korun.